Marek Adam Olszyński | malarstwo | grafika | obrazzki

Marek Adam

Olszyński

Olszyński

Olszyński

Cześć ! Cieszę się, że chcecie zobaczyć moją twórczość i dowiedzieć się kim jestem. Studia artystyczne ukończyłem na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, realizując prace dyplomowe w ramach tzw. indywidualnego toku nauczania z zakresu rysunku, litografii, malarstwa i ilustracji książki; dyplom z wyróżnieniem w 1989 roku. Obrona pracy doktorskiej odbyła się na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie (2001);habilitacja zaś na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie (2005). Byłem też stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1992 roku. W latach 2012–2014 byłem prezesem Okręgu Rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Obecnie jestem pracownikiem Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzę dyplomującą Pracownię Multimedialną, Pracownię Litografii, a od tego roku również Malarską Pracownię Intermedialną. Przez prawie trzydzieści lat mojej aktywności dydaktycznej uczestniczyłem w projektach, akcjach i działaniach artystycznych jako współpomysłodawca i współorganizator akcji charytatywnych, plenerów, kursów, warsztatów, wystaw oraz sympozjów artystycznych. Byłem też koordynatorem i współorganizatorem projektów artystycznych – także dla studentów i absolwentów naszego instytutu, między innymi na Wydziale Sztuki UR i w Okręgu Rzeszowskim ZPAP. Uczestniczyłem w kilkuset wystawach – indywidualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą; byłem też laureatem kilku nagród i wyróżnień , m.in. I nagrody w konkursie „Rysunek Roku” – PGSW Przemyśl, Muzeum w Lubaczowie (1997); Nagrody Wojewody Przemyskiego – za znaczące osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w woj. przemyskim (1998); III nagrody w konkursie „Obraz Roku” – PGSW, Przemyśl (1998); I nagrody na III Salonie Plastyki Przeworskiej – Galeria Magnez, Przeworsk (1998); Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności w dziedzinie kultury i sztuki (2002). Moje prace znajdują się w kolekcjach krajowych oraz w zbiorach prywatnych w USA, Japonii, Austrii, Holandii, Belgii, Brazylii, Niemczech, Francji i Szkocji. Czuję się człowiekiem spełnionym, któremu twórczość pomogła przejść na JASNĄ STRONĘ ŻYCIA…

- -
- -
|